VISI

MENJADI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PENYULUH AGAMA YANG MAMPU MENGHASILKAN PENYULUH AGAMA KRISTEN YANG BERKOMPETEN, UNGGUL BERDAYA SAING DAN BERPANDANGAN MODERAT DALAM BERAGAMA, SERTA TERAKREDITASI SANGAT BAIK PADA TAHUN 2026   

MISI

1. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
    YANG PROFESIONAL, UNGGUL, KREATIF DAN
    INOVATIF UNTUK MENGHASILKAN MANUSIA
    YANG BERKOMPETEN, UNGGUL, BERDAYA SAING
    DAN BERPANDANGAN MODERAT DALAM BERAGAMA

  

2. MENGEMBANGKAN PENELITIAN BERSIFAT
    APLIKATIF TERHADAP PROBLEM KEHIDUPAN
    BERGAMA BAIK DALAM HUBUNGAN INTER DAN
    INTRA UMAT BERAGAMA

 

3. MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN
   KEPADA MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN
   PEMBINAAN, PEMBIMBINGAN DAN
   PENYULUHAN MASYARAKAT

 

4. MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN
    LEMBAGA KEAGAMAAN, LEMBAGA
    SWADAYA MASYARAKAT, DAN LEMBAGA
    PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN
    PELAYANAN SOSIAL

 

5. MELAKUKAN KERJASAMA ANTARA PROGRAM 
    STUDI BAIK DI DALAM ATAUPUN DI LUAR NEGERI


6. MELAKSANAKAN PROSES SISTEM PENJAMIN                        
    MUTUI NTERNAL DENGAN BAIK BERDASARKAN BUKU           
    PANDUAN SPMI YANG TELAH DITETAPKAN OLEH FIPK